woord OT NT apo Bijbel
heiligste2013

Vindplaatsen van heiligste in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezra 2:63
En Hattirsatha zeide tot hen, dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met urim en met thummim.

Nehemia 7:65
En Hattirsatha zeide tot hen, dat zij van de heiligste dingen niet zouden eten, totdat er een priester stond met urim en thummim.