woord OT NT apo Bijbel
heilzaamheid0011

Vindplaatsen van heilzaamheid in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

4 Ezra 7:53
En dat het paradijs getoond wordt, welks vrucht onverderfelijk blijft, waarin zekerheid en heilzaamheid is, en wij daar niet ingaan?