woord OT NT apo Bijbel
heimelijken3003

Vindplaatsen van heimelijken in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Job 19:19
Alle mensen mijns heimelijken raads hebben een gruwel aan mij; en die ik liefhad, zijn tegen mij gekeerd.

Psalmen 64:3
Verberg mij voor den heimelijken raad der boosdoeners, voor de oproerigheid van de werkers der ongerechtigheid.

Psalmen 83:4
Zij maken listiglijk een heimelijken aanslag tegen Uw volk, en beraadslagen zich tegen Uw verborgenen.