woord OT NT apo Bijbel
heimelijks0011

Vindplaatsen van heimelijks in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 8:21
Doe niets heimelijks voor een vreemde, want gij weet niet wat hij baren zal.