woord OT NT apo Bijbel
heiningmuren1001

Vindplaatsen van heiningmuren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Nahum 3:17
Uw gekroonden zijn als de sprinkhanen, en uw krijgsoversten als de grote kevers, die zich in de heiningmuren legeren in de koude der dagen; wanneer de zon opgaat, zo vliegen zij weg, alzo dat hun plaats onbekend is, waar zij geweest zijn.