woord OT NT apo Bijbel
heir16110162

Vindplaatsen van heir in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Handelingen 7:42
En God keerde Zich, en gaf hen over, dat zij het heir des hemels dienden, gelijk geschreven is in het boek der profeten: Hebt gij ook slachtofferen en offeranden Mij opgeofferd, veertig jaren in de woestijn, gij huis Israƫls?