woord OT NT apo Bijbel
heirkrachten2002

Vindplaatsen van heirkrachten in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 60:12
Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?

Psalmen 108:12
Zult Gij het niet zijn, o God! Die ons verstoten hadt, en Die niet uittoogt, o God! met onze heirkrachten?