woord OT NT apo Bijbel
heirlegeren1001

Vindplaatsen van heirlegeren in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Amos 4:10
Ik heb de pestilentie onder ulieden gezonden, naar de wijze van Egypte; Ik heb uw jongelingen door het zwaard gedood, en uw paarden gevankelijk laten wegvoeren; en Ik heb den stank uwer heirlegeren zelfs in uw neus doen opgaan; nochtans hebt gij u niet bekeerd tot Mij, spreekt de HEERE.