woord OT NT apo Bijbel
heirschaar1001

Vindplaatsen van heirschaar in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 68:12
De HEERE gaf te spreken; der boodschappers van goede tijdingen was een grote heirschaar.