woord OT NT apo Bijbel
hela2002

Vindplaatsen van hela in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

1 Kronieken 4:5
Asschur nu, de vader van Thekoa, had twee vrouwen, Hela en NaƤra.

1 Kronieken 4:7
En de kinderen van Hela waren Zereth, Jezohar, en Ethnan.