woord OT NT apo Bijbel
helder1023

Vindplaatsen van helder in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 37:21
En nu ziet men het licht niet als het helder is in den hemel, als de wind doorgaat, en dien zuivert;