woord OT NT apo Bijbel
helds2002

Vindplaatsen van helds in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Psalmen 127:4
Gelijk de pijlen zijn in de hand eens helds, zodanig zijn de zonen der jeugd.

Jeremia 50:9
Want ziet, Ik zal een verzameling van grote volken uit het land van het noorden verwekken, en tegen Babel opbrengen; die zullen zich tegen haar rusten; van daar zal zij ingenomen worden; hun pijlen zullen zijn als eens kloeken helds, geen zal ledig wederkeren.