woord OT NT apo Bijbel
heleb1001

Vindplaatsen van heleb in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Samuël 23:29
Heleb, de zoon van Baëna, de Netofathiet; Ithai, de zoon van Ribai, van Gibea der kinderen Benjamins;