woord OT NT apo Bijbel
helem1001

Vindplaatsen van helem in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 7:35
En de kinderen van zijn broeder Helem waren Zofah, en Jimna, en Seles, en Amal.