woord OT NT apo Bijbel
helez5005

Vindplaatsen van helez in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 4 verzen.

2 Samuël 23:26
Helez, de Paltiet; Ira, de zoon van Ikes, de Thekoiet;

1 Kronieken 2:39
En Azaria gewon Helez, en Helez gewon Elasa,

1 Kronieken 11:27
Sammoth, de Harodiet; Helez, de Peloniet;

1 Kronieken 27:10
De zevende, in de zevende maand, was Helez, de Peloniet, uit de kinderen van Efraïm; in zijn verdeling waren er ook vier en twintig duizend.