woord OT NT apo Bijbel
helft6021072

Vindplaatsen van helft in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Marcus 6:23
En hij zwoer haar: Zo wat gij van mij zult eisen, zal ik u geven, ook tot de helft mijns koninkrijks!

Lukas 19:8
En ZacheĆ¼s stond, en zeide tot den Heere: Zie, de helft van mijn goederen, Heere, geef ik den armen; en indien ik iemand iets door bedrog ontvreemd heb, dat geef ik vierdubbel weder.