woord OT NT apo Bijbel
helften2002

Vindplaatsen van helften in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Numeri 31:27
En deel den buit in twee helften tussen degenen, die den strijd aangegrepen hebben, die tot den strijd uitgegaan zijn, en tussen de ganse vergadering.

1 Koningen 16:21
Toen werd het volk van Israƫl verdeeld in twee helften; de helft des volks volgde Tibni, den zoon van Ginath, om hem koning te maken; en de helft volgde Omri.