woord OT NT apo Bijbel
heli0101

Vindplaatsen van heli in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 3:23
En Hij, Jezus, begon omtrent dertig jaren oud te wezen, zijnde (alzo men meende) de zoon van Jozef, den zoon van Heli,