woord OT NT apo Bijbel
helkath2002

Vindplaatsen van helkath in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Jozua 19:25
En hun landpale was Helkath, en Hali, en Beten, en Achsaf,

Jozua 21:31
En Helkath en haar voorsteden, en Rehob en haar voorsteden: vier steden.