woord OT NT apo Bijbel
helle8109

Vindplaatsen van helle in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Mattheüs 23:15
Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, want gij omreist zee en land, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt.