woord OT NT apo Bijbel
helm5218

Vindplaatsen van helm in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

1 Samuël 17:5
En hij had een koperen helm op zijn hoofd, en hij had een schubachtig pantsier aan; en het gewicht van het pantsier was vijf duizend sikkelen kopers;

1 Samuël 17:38
En Saul kleedde David met zijn klederen, en zette een koperen helm op zijn hoofd, en kleedde hem met een pantsier.

Jesaja 59:17
Want Hij trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm des heils zette Hij op Zijn hoofd, en de klederen der wraak trok Hij aan tot kleding, en Hij deed den ijver aan als een mantel.

Ezechiël 27:10
Perzen, en Lydiërs, en Puteërs waren in uw heir, uw krijgslieden; schild en helm hingen zij in u op, die maakten uw sieraad.

Ezechiël 38:5
Perzen, Moren en Puteers met hen, die altemaal schild en helm voeren;