woord OT NT apo Bijbel
helm5218

Vindplaatsen van helm in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Efeziƫrs 6:17
En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, hetwelk is Gods Woord.

1 Thessalonicensen 5:8
Maar wij, die des daags zijn, laat ons nuchteren zijn, aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid.