woord OT NT apo Bijbel
helon5005

Vindplaatsen van helon in het Oude Testament. Het woord komt er 5 keer voor, in 5 verzen.

Numeri 1:9
Van Zebulon, Eliab, de zoon van Helon.

Numeri 2:7
Daartoe de stam van Zebulon; en Eliab, de zoon van Helon, zal de overste der zonen van Zebulon zijn.

Numeri 7:24
Op den derden dag offerde de overste der zonen van Zebulon, Eliab, de zoon van Helon.

Numeri 7:29
En ten dankoffer: twee runderen, vijf rammen, vijf bokken, vijf eenjarige lammeren. Dit was de offerande van Eliab, den zoon van Helon.

Numeri 10:16
En over het heir van den stam der kinderen van Zebulon was Eliab, de zoon van Helon.