woord OT NT apo Bijbel
help113216

Vindplaatsen van help in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Esther (apocr.) 14:4
Here, gij zijt alleen onze Koning, help mij, die nu alleen ben en geen helper heb dan u, en mijn gevaar is voor de hand.

Esther (apocr.) 14:14
Verlos ons door uw hand, en help mij die eenzaam ben, en niemand heb dan u, Here.