woord OT NT apo Bijbel
helpe0101

Vindplaatsen van helpe in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 10:40
Doch Martha was zeer bezig met veel dienens, en daarbij komende, zeide zij: Heere, trekt Gij U dat niet aan, dat mijn zuster mij alleen laat dienen? Zeg dan haar, dat zij mij helpe.