woord OT NT apo Bijbel
helpen2712351

Vindplaatsen van helpen in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Lukas 5:7
En zij wenkten hun medegenoten, die in het andere schip waren, dat zij hen zouden komen helpen. En zij kwamen, en vulden beide de schepen, zodat zij bijna zonken.