woord OT NT apo Bijbel
helperen1001

Vindplaatsen van helperen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 12:18
En de Geest toog Amasai aan, den overste der hoofdlieden, en hij zeide: Wij zijn uw, o David, en met u zijn wij, gij, zoon van Isaï. Vrede, vrede zij u, en vrede uw helperen; want uw God helpt u. Toen nam David hen aan, en stelde hen tot hoofden der benden.