woord OT NT apo Bijbel
helpers3003

Vindplaatsen van helpers in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

Job 9:13
God zal Zijn toorn niet afkeren; onder Hem worden gebogen de hovaardige helpers.

Ezechiƫl 30:8
En zij zullen weten, dat Ik de HEERE ben, als Ik een vuur in Egypte zal hebben gelegd, en al haar helpers zullen verbroken worden.

Ezechiƫl 32:21
De machtigste der helden zullen hem, met zijn helpers, toespreken, uit het midden der hel; zij zijn nedergedaald, de onbesnedenen liggen er, verslagen van het zwaard;