woord OT NT apo Bijbel
helpt8019

Vindplaatsen van helpt in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Makkabee├źn 3:53
Hoe zullen wij kunnen bestaan voor hun aangezicht, zo gij ons niet helpt?