woord OT NT apo Bijbel
helt1001

Vindplaatsen van helt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Spreuken 2:18
Want haar huis helt naar den dood, en haar paden naar de overledenen.