woord OT NT apo Bijbel
hemam1001

Vindplaatsen van hemam in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Genesis 36:22
En de zonen van Lotan waren Hori en Hemam; en Lotans zuster was Timna.