woord OT NT apo Bijbel
hemelsblauwe3115

Vindplaatsen van hemelsblauwe in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Openbaring 9:17
En ik zag alzo de paarden in dit gezicht, en die daarop zaten, hebbende vurige, en hemelsblauwe, en sulfervervige borstwapenen; en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun monden ging vuur, en rook, en sulfer,