woord OT NT apo Bijbel
hemelsblauwe3115

Vindplaatsen van hemelsblauwe in de Apocriefe geschriften. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jezus Sirach 45:12
Met een heilige gouden, en hemelsblauwe en purperen rok, het werk van een borduurwerker; met de lap van het gericht, openbare tekenen der waarheid;