woord OT NT apo Bijbel
hemelsblauwen1001

Vindplaatsen van hemelsblauwen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Numeri 15:38
Spreek tot de kinderen Israƫls, en zeg tot hen: Dat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwen draad zetten.