woord OT NT apo Bijbel
hemzelven6208

Vindplaatsen van hemzelven in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Johannes 9:21
Maar hoe hij nu ziet, weten wij niet; of wie zijn ogen geopend heeft, weten wij niet; hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven; hij zal van zichzelven spreken.

Johannes 9:23
Daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn ouderdom, vraagt hemzelven.