woord OT NT apo Bijbel
hena3003

Vindplaatsen van hena in het Oude Testament. Het woord komt er 3 keer voor, in 3 verzen.

2 Koningen 18:34
Waar zijn de goden van Hamath, en van Arpad? Waar zijn de goden van Sefarvaim, Hena en Ivva? Ja, hebben zij Samaria uit mijn hand gered?

2 Koningen 19:13
Waar is de koning van Hamath, en de koning van Arpad, en de koning der stad Sefarvaim, Hena en Ivva?

Jesaja 37:13
Waar is de koning van Hamath, en de koning van Arpad, en de koning der stad Sefarvaim, Hena en Ivva?