woord OT NT apo Bijbel
henendrijft1001

Vindplaatsen van henendrijft in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 1:4
Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.