woord OT NT apo Bijbel
henenga2002

Vindplaatsen van henenga in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Job 10:21
Eer ik henenga (en niet wederkom) in een land der duisternis en der schaduwe des doods;

Job 19:10
Hij heeft mij rondom afgebroken, zodat ik henenga, en heeft mijn verwachting als een boom weggerukt.