woord OT NT apo Bijbel
henengegaan2103

Vindplaatsen van henengegaan in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Petrus 3:19
In Denwelken Hij ook, henengegaan zijnde, den geesten, die in de gevangenis zijn, gepredikt heeft,