woord OT NT apo Bijbel
henengestort0101

Vindplaatsen van henengestort in het Nieuwe Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Judas 1:11
Wee hun, want zij zijn den weg van Kaïn ingegaan, en door de verleiding van het loon van Balaäm zijn zij henengestort, en zijn door de tegenspreking van Korach vergaan.