woord OT NT apo Bijbel
henengetogen1001

Vindplaatsen van henengetogen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Zacharia 10:2
Want de terafim spreken ijdelheid, en de waarzeggers zien valsheid, en zij spreken ijdele dromen, zij troosten met ijdelheid; daarom zijn zij henengetogen als schapen, zij zijn onderdrukt geworden; want er was geen herder.