woord OT NT apo Bijbel
henenging1001

Vindplaatsen van henenging in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 31:2
Zo zegt de HEERE: Het volk der overgeblevenen van het zwaard heeft genade gevonden in de woestijn, namelijk Israƫl, als Ik henenging om hem tot rust te brengen.