woord OT NT apo Bijbel
henengingen1001

Vindplaatsen van henengingen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

1 Kronieken 15:25
Het geschiedde nu, dat David en de oudsten van Israƫl, en de oversten der duizenden, henengingen, om de ark des verbonds des HEEREN op te halen, uit het huis van Obed-edom, met vreugde;