woord OT NT apo Bijbel
henenvliegen1001

Vindplaatsen van henenvliegen in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 55:7
Zodat ik zeg: Och, dat mij iemand vleugelen, als ener duive, gave! ik zou henenvliegen, waar ik blijven mocht.