woord OT NT apo Bijbel
henenvlieten2002

Vindplaatsen van henenvlieten in het Oude Testament. Het woord komt er 2 keer voor, in 2 verzen.

Ezechiël 7:17
Alle handen zullen slap worden, en alle knieën zullen henenvlieten als water.

Ezechiël 21:7
En het zal geschieden, als zij tot u zeggen zullen: Waarom zucht gij, dat gij zeggen zult: Om het gerucht, want het komt! en alle hart zal versmelten, en alle handen zullen verslappen, en alle geest zal inkrimpen, en alle knieën als water henenvlieten; ziet, het komt, en het zal geschieden, spreekt de Heere HEERE.