woord OT NT apo Bijbel
henenvloeide1001

Vindplaatsen van henenvloeide in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

2 Kronieken 32:4
Want veel volks werd vergaderd, dat al de fonteinen stopte, mitsgaders de beek, die door het midden des lands henenvloeide, zeggende: Waarom zouden de koningen van Assyriƫ komen, en veel waters vinden?