woord OT NT apo Bijbel
henenvloeien1001

Vindplaatsen van henenvloeien in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Job 20:28
De inkomste van zijn huis zal weggevoerd worden; het zal al henenvloeien in den dag Zijns toorns.