woord OT NT apo Bijbel
henenwerpt1001

Vindplaatsen van henenwerpt in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Psalmen 50:17
Dewijl gij de kastijding haat, en Mijn woorden achter u henenwerpt.