woord OT NT apo Bijbel
henenwierp1001

Vindplaatsen van henenwierp in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 41:9
De kuil nu, waarin Ismaël al de dode lichamen der mannen, die hij aan de zijde van Gedalia geslagen had, henenwierp, is dezelfde, dien de koning Asa maakte vanwege Baësa, den koning Israëls; dezen vulde Ismaël, de zoon van Nethanja, met de verslagenen.