woord OT NT apo Bijbel
henenzenden1001

Vindplaatsen van henenzenden in het Oude Testament. Het woord komt er 1 keer voor, in 1 vers.

Jeremia 43:10
En zeg tot hen: Zo zegt de HEERE der heirscharen, de God Israƫls: Ziet, Ik zal henenzenden, en Nebukadrezar, den koning van Babel, Mijn knecht, halen, en Ik zal zijn troon zetten boven op deze stenen, die Ik verborgen heb; en hij zal zijn schone tent daarover spannen.